<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1908464336105901&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Trendrapport: 6 tips om hvordan forebygge og sikre bedriften mot dataangrep

Behold bedriften sikret mot nye avanserte angrepsmetoder!

De siste årene har mange flere bedrifter blitt mye mer digitaliserte. Dette skaper muligheter, men også utfordringer, ikke minst når det kommer til IT-sikkerhet. Tjenester i skyen gjør at bedrifter blir sårbare for cyberkriminalitet, og i takt med den digitale utviklingen oppstår det nye trusler og angrepsmetoder.

Derfor har vi nå laget trendrapporten «6 tips om hvordan forebygge og sikre bedriften mot dataangrep» som gjør det enkelt å være oppdatert. I rapporten kan du lese mer om risikoer med skytjenester, nye angrepsmetoder og hvordan bedrifter kan beskytte seg mot disse. I rapporten finnes det også en smart sjekkliste med konkrete tiltak som kan øke IT-sikkerheten allerede i dag.

I trendrapporten kan du lese om:

  • De nyeste truslene innen IT-sikkerhet
  • Risikoer med skybaserte tjenester
  • Hvordan bedrifter kan jobbe både effektivt og sikkert
  • Slik øker du IT-sikkerheten allerede i dag
Mockuptrender-lillevik