<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1908464336105901&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Blogg med aktuelle nyheter, tips og triks

Blogginnlegg

Kategorier
Petter Arnesen
By
mars 16, 2021

Hvordan kan man skaffe seg kontroll på kostnadene i Azure?

  Azure

Så langt i denne serien har vi sett på hva som påvirker kostnadene i Azure, hvordan man kan forutse hva de vil bli og hvordan man kan skaffe seg en oversikt over kostnadene i Azure. Om du har gått glipp av de så anbefaler jeg at du starter med Hva koster azure.

 

Nå ønsker jeg å se litt på hvordan man kan sørge for kontroll på kostnadene i Azure, slik at man unngår ubehagelige overraskelser når fakturaen til slutt kommer.

 

Det er i hovedsak 2 metoder jeg ønsker å dra frem i denne sammenheng og begge deler kommer fra Microsoft, begge finner du i Azure portalen. Den første metoden sørger for at man har blir varslet om kostnadene overskrider grenser du har satt eller er i ferd med å gjøre det.


Metode nummer to setter begrensninger på hva man kan benytte av tjenester og regioner i Azure og på den måten hindrer at man ikke tar i bruk for dyre tjenester ved en feiltakelse eller lignende.

Så la oss starte med å se på Cost management modulen i Azure.

 

New call-to-action

Cost management: Budgets og Cost alerts

Både i innlegget om hvordan man kan forutse kostnadene i Azure og i innlegget om hvordan man kan skaffe seg oversikt over kostnadene i Azure så var vi innom en av delene av Cost management i Azure portalen, nemlig Cost analysis. Nå vil jeg rette søkelyset mot en annen del av Cost management som benytter seg i noe grad av den samme intelligensen fra Cost analysis, nemlig Budgets og Cost alerts.

 

 

KontrollAzure1

 

Med Budgets kan man sette opp, ja du gjettet riktig, budsjetter for bruken av Azure og følge utviklingen for å se hvordan man ligger an i forhold til disse budsjettene. Man kan også sette opp varsling til epost i tilfellet man overskrider budsjettene som er satt.

 

I tillegg til dette kan man også sette opp forskjellige handlinger som skal utføres når man når gitte prosentsatser av budsjettene man setter opp. Disse handlingene kan være så enkle som et push varsel, epost eller sms til gitte mottakere, men man kan også ta i bruk avanserte handlinger.


De enkleste av disse avanserte handlingene kan være automatisk opprettelse av saker i sakssystemet ditt eller at det startes en Logic App som sender en direktemelding i Teams eller legger ut en melding i en kanal der.

 

Tar man det enda lenger så kan en slik handling være å starte et skript i Azure via Runbooks eller Azure Functions og da er det virkelig bare fantasien og tid som setter grenser for hva man kan gjøre basert på at man har overskredet hele eller deler av budsjettet.

 

Du finner Budgets under Cost Management seksjonen på alle abonnement og ressursgrupper i Azure eller du kan åpne det fra Cost management senteret her: https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Azure_CostManagement/Menu/budgets

 

KontrollAzure2

 

Dette er slik det ser ut før du har laget ditt første budsjett. Her var det jo rimelig tomt så la oss starte med å lage et budsjett ved å klikke på Add knappen.

 

KontrollAzure3

 

Det første vi må gjøre i steg 1 er å definere skopet for budsjettet vi lager. Skopet kan være abonnement eller Management Groups.


Vi kan også bruke filtre for å gjøre budsjettet enda mer spesifikt. Vi kan for eksempel ha et eget budsjett for en gitt ressursgruppe, en samling ressursgrupper eller en spesifikk tjeneste i Azure. Andre muligheter for filtre inkluderer tagger, lokasjon og så videre.


I vårt tilfelle velger vi et spesifikt Azure abonnement uten å aktivere noen ytterligere filtrering.

Etter at vi har definert skopet og filtrene vi ønsker å bruke må vi gi budsjettet vårt et passende navn, velge perioden det skal gjelde for og en start- og sluttdato. Periode kan være månedlig, kvartalsvis eller årlig.

 

Til sist så må vi også fylle inn et beløp for budsjettet. Azure vil her komme med et forslag basert på kostnadene de forrige 7 månedene, samt hva som estimeres av kostnader fremover, men du står fritt til å fylle inn hva du måtte ønske. Du vil ikke få noen varsler eller annet basert på dette beløpet alene, dette definerer vi på neste side.

 

KontrollAzure4

 

Her har jeg da definert at det skal sendes ut epost når 70%, 90% og 120% av budsjettet er brukt. Dette gjør at mottakerne jeg har definert får eposter når forbruket overskriver disse terskelverdiene. Jeg kan også velge språket på de varslene som sendes ut.

 

Det jeg ikke har tatt i bruk her er det som kalles Action groups. Med Action groups har man alle de mulighetene jeg skrev om lenger opp, som opprettelse av tickets i sakssystemet ditt, kjøring av skript og så videre. Av skript så kan man velge å bruke noen av de Microsoft leverer, for eksempel enkle skript for å skalere opp og ned eller skru av virtuelle maskiner, eller man kan velge å bruke skript man lager selv.

 

KontrollAzure5

 

Det kan ta opptil et par timer fra man oppretter et budsjett til varsler og så videre trer i kraft, men etter det så kan man benytte seg av budsjett modulen for å følge med på utvikling slik dere ser her. Dermed kan man følge med på utviklingen og ha litt kontroll på hvordan man ligger an i forhold til planen.

 

 

KontrollAzure6

 

Har noen av terskelverdiene man satte i budsjettet blitt overskredet trigges det også en Cost alert som vi kan se her. I dette tilfellet er det en terskelverdi fra et tidligere opprettet budsjett som er brutt og det er derfor en alarm aktiv. Verdt å merke seg at her ser man alle aktive alarmer, ikke bare de som du har mottatt på epost. Slik sett kan man ha kontrollen over alle overskridelser i Azure miljøet ditt.

 

Azure Policy

En annen måte man kan få litt kontroll på kostnadene i Azure er ved å sette opp regler for hva som settes opp og i hvilke regioner man kan sette opp ting.

 

Som jeg skrev om i innlegget Hva koster azure så er region en av de tingene som påvirker kostnadene i Azure. Faktisk kan den samme virtuelle maskinen koste over 60% mer i den dyreste region enn den vil gjøre i den billigste regionen. For øvrig befinner den norske Norway East regionen seg omtrent midt på treet i denne sammenheng.

 

En annen ting som det kan være lurt å sette noen begrensninger på er størrelsen på- og typen tjenester som kan settes opp. På den måten kan man hindre at noen uforvarende velger en altfor stor størrelse på eksempelvis en virtuell maskin. Begge disse to typen regler kan man sette opp i Azure Policy.
Azure Policy er et gratis verktøy fra Microsoft som lar deg sette opp en rekke forskjellige kriterier som Azure miljøet ditt skal være i samsvar med.

 

Oversiktsbildet i Azure Policy gir oss et kjapt bilde på i hvor stor grad vi er i samsvar med de reglene vi har satt opp. Her kan vi også se hva som er tildelt av regelsett. Men dette viser bare hvor godt man etterlever de reglene som er satt, vi er mer interessert i å hindre at man setter opp for store virtuelle maskiner eller at man setter opp tjenester i andre regioner enn de to vi har i Norge.

 

KontrollAzure7

 

Her har vi gått til valget Definitions og søkt etter «location». Det gjør at vi finner en definisjon i listen som heter «Allowed locations». Dette er den definisjonen vi har lyst til å lage en regel på, da det er denne som lar oss spesifisere hvilke regioner som er tillatt å benytte i Azure. For å lage en regel ut av denne definisjonen klikker vi på de tre prikkene til høyre for den og velger så Assign.

 

KontrollAzure8

 

Dette tar oss inn i en veiviser hvor første steg er å definere skopet for regelen vi ønsker å opprette. I denne sammenheng kan skopet være et Azure abonnement og om man ønsker, en spesifikk ressursgruppe. Om man ønsker det kan man også ekskludere ressursgrupper fra regelen.

 

Utover dette må vi gi regelen et passende navn, vi kan legge inn en beskrivelse av regelen, samt velge om den skal aktiveres eller ikke og vi kan velge å skrive inn navnet på den som opprettet regelen.

 

KontrollAzure9

På neste steg i veiviseren velger vi hvilke regioner som skal være tillatt fra nedtrekks menyen, i dette tilfellet Norway East og Norway West.


Flere innstillinger enn det trenger vi ikke i denne omgang så da går vi rett til Review + Create og klikker Create knappen.

 

Den neste regelen vi ønsker å ha på plass er begrensninger i hvilke størrelser det er tillatt å bruke på virtuelle maskiner.

 

KontrollAzure10

 

VI går derfor tilbake til Definitions, søker etter «size», finner definisjonen med det klingende navnet «Allowed virtual machine size SKUs», klikker på de tre prikkene og velger Assign.

 

 

KontrollAzure11

 

Den eneste forskjellen på denne regelen og den forrige vil være det vi velger her på Parameters. Vi ønsker å begrense det veldig og kun tillate bruken av D4s størrelsene, mer spesifikt versjon 3 og 4 av de. Ønsker du mer informasjon om de forskjellige størrelsene anbefaler jeg at du tar en kikk på Richard sitt blogginnlegg om virtuelle maskiner i Azure.

 

 

KontrollAzure12

 

Vel tilbake i oversiktsbildet for Azure Policy så kan vi se at vi nå har fått våre to nye regler, Allowed locations og Allowed virtual machine size SKUs.

 

Hvis jeg nå skulle forsøke meg på å sette opp en virtuell maskin som bryter disse to reglene så vil jeg få en feilmelding som hinder meg å gjøre dette. Eksemplene under viser henholdsvis et forsøk på å sette opp en virtuell maskin av en ikke-tillatt størrelse og et forsøk på å sette opp en virtuell maskin i en ikke-tillatt region:

 

KontrollAzure13

 

KontrollAzure14

 

Konklusjon

Det å ha kontroll på kostnadene i Azure og sørge for at de ikke løper løpsk blir betydelig lettere om man tar i bruk de verktøyene Microsoft leverer til deg helt gratis.

 

Med de enkle grepene som vises i dette blogginnlegget så har man både fått aktivert varsling hvis kostnadene overstiger gitte grenser og man har fått satt begrensninger som gjør at man ikke uforvarende setter opp løsninger i Azure som er dyrere enn planlagt.

 

Nå som vi har vært gjennom hva som driver kostnadene i Azure, hvordan man kan forutse kostnadene, hvordan man kan skaffe seg oversikt over kostnadene og nå hvordan man kan skaffe seg kontroll på kostnadene i Azure vil neste steg være å vise hvordan man kan redusere kostnadene i Azure. Det kommer i de to neste delene av denne serien.

 

Kontakt oss

Besøk vår hjemmeside

Abonner på bloggen

Serverfri
New call-to-action
Sikkerhet

Legg igjen en kommentar