<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1908464336105901&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Blogg med aktuelle nyheter, tips og triks

Blogginnlegg

Kategorier
Petter Arnesen
By
mars 11, 2021

Hvordan kan man skaffe seg oversikt over Azure kostnadene?

  Azure

En av de store fordelene med å ha infrastrukturen sin i en skyløsning som Azure er at man kjapt kan snu seg rundt og sette opp flere servere, skru av servere som ikke er i bruk, ta i bruk nye tjenester og så videre. Dette er jo noe som gjerne trekkes frem når man snakker om Azure og noe jeg personlig er veldig glad i. Men samtidig gir dette oss noen utfordringer i forhold til det å ha en oversikt over hva man faktisk betaler for.

New call-to-action

 

I mer tradisjonelle settinger hvor man for eksempel leier en server med et fast antall prosessorer, minne og lagring hver måned er det gjerne lite endringer. Det igjen er ofte fordi man betaler en fast sum, uavhengig av hva forbruket er så man har lite å hente på å for eksempel skru av servere om natten hvor de ikke brukes.

 

Har man derimot den samme serveren i Azure så har man gjerne mye å hente på å redusere ressursene serveren har tilgjengelig i de periodene det er lav belastning på serveren, eller til og med skru den helt av. På samme måte kan det være ønskelig å øke ressursene i perioder med høy belastning.

Slike endringer kan gjøre at man mister litt oversikten over kostnadene og det hjelper jo da heller ikke at fakturaen for Azure-forbruk gjerne er på enten 1 linje med lite detaljer:

 

image-png-Mar-02-2021-07-32-51-79-AM

 

Eller at den er altfor detaljert, slik at det blir så mye detaljer at du mister helt oversikten. Som i dette utsnittet:

 

Picture 1

 

En mellomting mellom disse er gjerne å foretrekke, da også gjerne i en grafisk fremstilling med muligheter til å filtrere på type tjenester og så videre.

 

Microsoft har en god løsning for dette i Azure-portalen og i tillegg finnes det tredjepartsløsninger som løser jobben på en god måte. I dette innlegget kommer jeg til å se på Microsoft sin løsning og i tillegg en tredjepartsløsning du som Azure-kunde i Lillevik IT får tilgang til gratis.

 

Cost analysis i Azure-portalen

Dette er en løsning som Microsoft har bygget inn i Azure-portalen og som er gratis i bruk. Den gir deg en god oversikt over hva det er du betaler for med tanke på tjenester og den har gode filtreringsmuligheter. Har du en litt større Azure-infrastruktur med flere forskjellige løsninger så kan den gi oversikt over kostnadene for hver enkelt løsning, samt trender over tid. 

 

Azurekostnader2

 

 

 

Du finner Cost analysis ved først å søke etter cost i Azure-portalen og åpne Cost Management + Billing konsollet. Deretter navigerer du videre til Cost Managment hvor du finner Cost analysis:

 

 

Azurekostnader3

 

Standardvisningen i Cost Analysis vil vise deg påløpte kostnader inneværende fakturaperiode, et estimat på hva sluttsummen blir for perioden og noen diagrammer som viser fordeling av kostnader på type tjeneste, region og ressursgrupper. Men vi ønsker å grave oss litt dypere ned i materien så la oss se på hva slags muligheter vi har her, vi starter på toppen:

 

Azurekostnader4

 

De to vi starter med her er Scope, som angir skopet for oversikten, og tidsperioden (der det i skjermbildet står «Invoice (Azure): Feb 6-Mar 5»)

 

Skopet for oversikten kan være et enkelt Azure-abonnement, en Management group (som kan inneholde flere abonnement) eller helt ned på en ressursgruppe. Det betyr at om man har gjort et godt grunnarbeid med strukturen i Azure så kan man allerede her få en kjapp oversikt over Azure-kostnadene fordelt på avdeling (Management group eller abonnement) eller løsning (ressursgruppe).

 

Tidsperioden kan man endre fra standardvalget  om inneværende fakturaperiode til nærmest hva man vil. Man har en del predefinerte valg som siste 7 dager, siste måned, forrige faktura, dette året og så videre. Eller så kan man også velge et datointervall selv, dog begrenset til å vise 1 år av gangen.

 

Går vi videre til Add filter knappen og klikker på den så endrer den seg til å vise en rekke nye filter vi 

Azurekostnader5

kan velge mellom.

 

Vi skal ikke gå gjennom alle disse i detalj, men her har man blant annet muligheten til å filtrere på region, ressursnavn- eller type og ikke minst: tagg.

 

Tagger kan settes på alle ressurser i Azure og disse kan være hva man vil så de kan fint brukes til for eksempel kostnadssteder, prosjektnumre eller lignende.

 

 

 

 

Hvis vi så retter blikket litt lenger ned på siden så har vi den grafiske fremstillingen av kostnadene basert på valgene vi gjorde på toppen. Denne har også en del valgmuligheter i seg selv og gjør en god jobb med å visualisere kostnadene.

 

Si for eksempel at jeg vil ha en grafisk fremstilling av kostnadene på de 3 siste fakturaperiodene, fordelt på løsning og jeg vil ha det fremstilt som et stolpediagram. Da velger jeg i toppen at tidsperioden skal være «Last 3 invoices», jeg angir at det skal grupperes etter navnet på ressursgruppe, granulariteten setter jeg til månedlig og jeg velger til slutt at jeg vil ha stolpediagram av typen gruppert. Da får jeg et resultat som dette:

 

 

Azurekostnader6

 

Da har jeg umiddelbart en oversikt over hvordan fordelingen av kostnadene har vært de siste tre månedene. Ønsker man en annen type diagram er det bare å endre oppe til høyre i bildet, for eksempel hvis jeg vil ha et arealdiagram i stedet:

 

 

Azurekostnader7

 

På samme måte kan jeg også få en oversikt over hvordan utviklingen har vært det siste året ved å velge at tidsperioden skal være de siste 12 måneder:

 

Azurekostnader8

Helt nederst på Cost analysis-siden har man også tre smultringdiagram som er verdt å ta en kikk på. Som standard viser disse fordelingen på type tjeneste, region og navn på ressursgruppe, men her har man en rekke muligheter til å vise det man vil. Under har jeg som et eksempel valgt å vise fordelingen på type tjeneste på første smultring, fordelingen på faktura på neste og til sist en fordeling på en tagg som viser til saksnummer i sakssystemet vårt internt:

 

Azurekostnader9

Ønsker man å endre visningen på disse smultringene så er det bare å klikke på pilen ved siden av verdien de viser nå. Listen man kan velge blant er i bunn og grunn den samme som for filteret øverst på siden så her er det mye å velge mellom.

 

Lillevik ITs marketplace

Som kunde av Lillevik IT har man muligheten til å bruke vårt marketplace for å administrere Microsoft 365 lisenser og andre tjenester vi leverer. Nå har vi også fått samlet Azure-biten inn her så om man ønsker seg en lettvinn  og god oversikt over Azure-kostnadene er denne perfekt.

 

Azurekostnader10

Det trente øye vil se at dette er basert på et Power BI dashboard, men her har man altså en kjapp oversikt over utviklingen i kostnader og fordelingen på type tjenester. I tillegg har man gode muligheter for filtrering og kan drille seg ned til kostnader per ressursgruppe, tagg og så videre.

 

Tidsperioden velger man enkelt ved å skrive inn datoene man er ute etter eller rett og slett ved å dra i glidebryteren til den treffer perioden du ønsker.

 

Filtrering på produkttype gjøres enkelt ved å klikke på den typen man vil ha i tabellen eller mosaikkdiagrammet.

 

Ønsker man å drille ned på abonnement eller ressursgruppe gjøres det ved å huke på de man ønsker å ha med på høyre side.

 

Azurekostnader11

Alle disse filtreringsmulighetene kan man også kombinere, og man kan også velge flere abonnement eller ressursgrupper samtidig.

 

Konklusjon

Det å få oversikten over Azure-kostnadene kun ut ifra fakturaen man får fra Microsoft eller Microsoft partneren sin kan være en prøvelse. Uansett om detaljnivået er lavt eller høyt så vil man som regel uansett mangle den grafiske fremstillingen som gjør det enklere å se.

 

Dessverre er det sånn at hvilke verktøy man har til rådighet påvirkes av hvilken type Azure-abonnement man har. Et eksempel på dette er Azure-abonnement av typen CSP, de som leveres via Microsoft partnere, hvor man frem til nå ikke har hatt muligheten til å se priser i Azure-portalen og derfor heller ikke kan benytte Cost analysis.

 

I slike tilfeller må man ty til tredjepartsløsninger, men der finnes det heldigvis gode muligheter.

Til syvende og sist har man alltids Microsoft partneren sin å lene seg på hvis man føler man ikke helt har oversikten over hva det er man betaler for i Azure.

 

Besøk vår hjemmeside

Abonner på bloggen

Serverfri
New call-to-action
Sikkerhet

Legg igjen en kommentar