<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1908464336105901&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Blogg med aktuelle nyheter, tips og triks

Blogginnlegg

Kategorier
Trine Gutubakken
By
januar 19, 2021

Hvordan velger du ny IT-leverandør?

  Aktuelt

Det er et stort antall IT-leverandører i Norge, og det kan i mange tilfeller være vanskelig å skille de fra hverandre - og finne den riktige for deg. Vi har laget en liste med forslag til 7 ting det kan være lurt å tenke på enten du er på jakt etter ny, eller ønsker å evaluere eksisterende IT-leverandør.

 

1. Profil og kultur

En viktig del som inngår i prosessen med å velge en IT-leverandør er selskapets profil. Hvilke verdier har leverandøren, hvordan gjenspeiles disse i arbeidet de ansatte gjør, og er det noen likheter mellom verdiene til ditt selskap? Når du skal velge IT-leverandør er det viktig å velge et selskap som passer ditt eget – som har fokus på de tingene du og dere syns er viktig. 

 

Spørsmål du kan stille:

 • Hvilke verdier har leverandøren, og hvordan etterleves disse?
 • Hva er leverandøren mest opptatt av?

Et tips kan i tillegg være å sjekke ut leverandørens hjemmeside.

 

2. Kompetanse 

Hvem som jobber i selskapet du skal være kunde av er essensielt ved valg av IT-leverandør. Hvem er de? Hvilken erfaring har de? Og besitter de kompetansen som trengs for å dekke dine nåværende og fremtidige behov?

 

Spørsmål du kan stille:

 • Tilbyr leverandøren "hele selskapet" til disposisjon, eller er/vil dere være avhengig av en eller få ansatte?
 • Kan leverandøren vise til aktuelle sertifiseringer, partnerstatuser, utmerkelser eller lignende?
 • Hvilke områder vil leverandøren selv si at de er spesielt gode på?
 • Hvordan jobber leverandøren med kompetanseheving internt?
 • Hvor stor turnover har leverandøren hva gjelder ansatte?

 

bILDE SPØRSMÅL

3. Løsnings- og tjenestetilbud

Digitaliseringen er et faktum og nøkkelen til vellykkede digitaliseringsprosesser ligger i å implementere teknologi som selskaper og de ansatte faktisk finner meningsfullt. Ved evaluering av ulike leverandører er det viktig å få kartlagt hvilke løsninger og tjenester leverandøren tilbyr.

 

Spørsmål du kan stille:

 • Hvilke plattformer er leverandørens løsninger og tjenester bygget på?
 • Kan de enkelt oppdateres og endres i takt med deres behov?
 • Hvor brukervennlige er de?
 • Er tjenestene leverandøruavhengige?
 • Opererer leverandøren med bindingstid?

4. Budsjettvennlighet

Vi er alle opptatt av pris - og vi ønsker å betale riktig pris for tjenesten vi kjøper. Leverandører priser sine tjenester ulikt; mens noen opererer med fastpris, tilbyr andre mer variable prisalternativer. Hva er viktig for dere?

 

Spørsmål du kan stille: 

 • Justeres prisen etter antall brukere/servere/enheter?
 • Er det å forvente at det påløper tilleggskostnader i løpet av en måned, eller opererer leverandøren med såkalte "all inclusive"-tjenester?

5. Kundeservice og -support

Hvor viktig er kundeservice og tilgangen til support for din virksomhet? De aller fleste leverandører vil nok påstå at de er opptatt av fornøyde kunder - men kan de demonstrere dette på noen måte? Virksomheters behov for support er ulik og blir blant annet påvirket av ansatte og deres kunnskapsnivå, samt hvor mye intern tid man ønsker å bruke på support. Lag dere en liste over hva dere legger i god kundesupport og undersøk om leverandøren kan innfri deres ønsker.

 

Spørsmål du kan stille: 

 • Er leverandøren opptatt av kundeservice? Hvis ja, hvilket grunnlag har de for å si dette?
 • Hvilke systemer og rutiner har leverandøren for å sikre god support? 
 • Fungerer leverandøren som Single Point of Contact
 • Hvilke garantier har leverandøren knyttet til deres supporttjenester?

6. Sikkerhet, oppetid og GDPR

Digitale infrastrukturer og systemer blir stadig mer komplekse, omfattende og integrerte. Det forventes at digitale tjenester skal være tilgjengelige til enhver tid. En vellykket digitalisering handler om at løsningene ivaretar krav til sikkerhet og den enkeltes personvern på en god måte, og at vi kan ha tillit til at digitale løsninger fungerer slik de skal.

 

EUs forordning for personvern, General Data Protection Regulation, skal sørge for beskyttelse av personopplysninger, og stiller strenge krav til dokumentasjon av rutiner, behandling av personopplysninger, sikring av opplysninger og risikovurdering. 

 

Din IT-leverandør må kunne gi deg trygghet på at det ikke finnes unødige sikkerhetsrisikoer i sine eller deres løsninger - verken lokalt eller i skyen. Proaktive driftsløsninger er avgjørende for å sikre stabile systemer uten nedetid og unødvendig stans i produksjon. 

 

Spørsmål du kan stille: 

 • Hvilken plattform er løsningen bygget på?
 • Hva gjør leverandøren for å proaktivt sikre oppetid?
 • Hvor raskt kan leverandøren gjenopprette tapt data?
 • Hvordan overvåker leverandøren kritiske komponenter?
 • Hvilke muligheter har leverandøren for fleksibilitet, skalering og endringer? 
 • På hvilken måte kan leverandøren hjelpe deg til å sikre din virksomhets data?
 • Kan leverandøren vise til aktuelle sikkerhetssertifiseringer, kurs eller lignende?
 • Hvor er deres data lagret og hvem har tilgang til de? 
 • Hvilke rutiner, prosesser og verktøy har leverandøren etablert for å sikre egne tjenester, samt etterlevelse av GDPR?

7. Størrelse 

Ønsker dere å være en stor fisk i en liten dam eller en liten fisk i en stor dam? Dette kan det være lurt å ha gjort seg opp en mening om i forkant av valg av IT-leverandør. Større og mindre leverandører gir ulike fordeler - hva er viktigst for dere? 

 

Spørsmål du kan stille

 • Hva kan dere forvente som kunde av leverandøren?
 • Hvordan ser leverandørens kundeportefølje ut?

 

 

 

Besøk vår hjemmeside

Abonner på bloggen

Serverfri
New call-to-action
Sikkerhet

Legg igjen en kommentar