<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1908464336105901&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Blogg med aktuelle nyheter, tips og triks

Blogginnlegg

Kategorier
Jon Alfred Smith
By
september 14, 2021

Microsoft-sertifiseringer for alle – også ikke-teknikere

  Aktuelt

IT-løsninger og strategier videre med dem er ett av de viktigste veivalg en virksomhet kan treffe. Avgjørelsene fattes ikke lenger av IT-avdelingen, men på styrerommet. Har du bestemt deg for Microsoft som leverandør, bør du sette deg inn i deres produkter og tjenester. Selskapet har tilrettelagt en sju–åtte Fundamentals-kurs med tilhørende sertifiseringer for beslutningstakere og ikke-teknisk personell som kan gi et kvalifisert grunnlag. Emnene omfatter Microsoft 365, Azure, sikkerhet i skyen og kunstig intelligens med maskinlæring.

 

Like avgjørende er det at IT-profesjonelle er sertifisert. Det skiller dem ut ved å bevise at de har erfaring med Microsofts aktuelle teknologier og behersker et bredt sett med ferdigheter. Eksamener sammen med oppnådde titler er utviklet for å validere deres mestring av kritiske kompetanser når de designer, utvikler, implementerer eller støtter løsninger basert på Microsoft-produkter, både lokalt og i nettskyen. For Microsoft-partnere gir det bevis på kvalitet; kunder får kvalifiserte konsulenter; for den enkelte blir det ofte mer fleksible og interessante arbeidsoppgaver.

 

Sertifiseringer per plattform

sertifisering1

Tidligere var Microsofts tester koblet til produkter, som Windows Server, Configuration Manager og Exchange. Nå er de i alt vesentlig knyttet til arbeidsoppgaver IT-folk utfører, og omtales som rollebaserte sertifiseringer. Som kunde eller oppdragsgiver bør du ha kjennskap til hva som ligger i disse titlene, foruten solid erfaring og hardt arbeid. Fundamentals behandles lenger nede.

 

Microsoft Azure

Den grunnleggende eksamen for Azure, som er vanskelig nok, er Microsoft Azure Administrator (AZ-104); den viser at du har fagkompetanse til å sette opp, administrere og overvåke skymiljøet for en organisasjon. Enn mer høythengende er tittelen Azure Solutions Architect Expert (AZ-303/AZ-304), som krever at du er i stand til å designe og sikre løsninger i Azure. For utviklere er det naturlig å stile etter DevOps Engineer Expert (AZ-104 el. AZ-204/AZ-400); her dreier det seg om å jobbe med mennesker, prosesser og teknologier for kontinuerlig å levere forretningsverdi. Dessuten er det en rekke andre spesialiserte sertifiseringer for data-analyse, kunstig intelligens med maskinlæring, tingenes Internett (IoT) og databaser – for å nevne noen.

 

Microsoft 365

sertifisering2

Den gjeveste sertifiseringen for produktivitetsskyen er Microsoft 365 Enterprise Administrator Expert. Den setter seg sammen av to obligatoriske eksamener: Microsoft 365 Identity and Services (MS-100) dekker det vesentlige knyttet til brukeridentiteter og produktivitetstjenester. Microsoft 365 Mobility and Security (MS-101) tar dette et steg videre og retter søkelys på utfordringer som er forbundet med mobilitet og sikkerhet. Så er det valgfritt hvilken nødvendig forutsetning du plusser på med:

 • Modern Desktop Administrator setter seg sammen av Windows 10 (MD-100) og Managing Modern Desktops (MD-101). Det krever at du behersker både tradisjonelle og moderne metoder for å distribuere og oppgrader operativsystemer, administrere og beskytte enheter, apper og data, samt konfigurere policyer og profiler.
 • Messaging Administrator (MS-203) innebærer at du planlegger og administrerer e-postarkitekturen. Her inngår avanserte former for beskyttelse i skymiljøet og hybride konfigurasjoner av Exchange.
 • Teams Administrator (MS-700) fordrer at du klarer å legge til rette for effektivt samarbeid og kommunikasjon. Du må kunne konfigurere og sikre nettprat, apper, kanaler, møter, lyd- og videokonferanser, live-arrangementer, telefonsamtaler og Teams-sertifiserte enheter.

Sikkerhet, samsvar, Identitet

Det er to alternativer til som valgfri forutsetning for Microsoft 365 Enterprise Administrator Expert. Det er Microsoft 365 Security Administrator (MS-500) og Identity and Access Administrator (SC-300), to viktige roller som proaktivt sikrer bedrifts- og hybridmiljøer, samt sørger for identitets- og tilgangsstyring med alle avanserte beskyttelsesmekanismer i en identitetsdreven sikkerhet. Men Microsoft oppfører nå disse sertifiseringene under en annen bolk sammen med disse:

 • Azure Security Engineer Associate (AZ-500) krever kompetanse som setter opp og overvåker sikkerhetskontroller og trusselbeskyttelse, administrerer identitet og tilgang, samt sikrer data, apper og nettverk i sky- og hybridmiljøer som del av en ende-til-ende-infrastruktur.
 • Microsoft Security Operations Analyst (SC-200) er en omfattende rolle med inngående kunnskaper om alle Microsoft 365 Defender-produkter, som omfatter Defender for Endpoint. Defender for Identity, Microsoft Cloud App Security og Defender for Office 365. I tillegg inngår Azure Defender og Microsofts SIEM-løsning Azure Sentinel.
 • Microsoft Information Protection Administrator (SC-400) er en ofte undervurdert funksjon. Det dreier seg om å planlegge og implementere kontroller som oppfyller organisatoriske krav til samsvar.

Power Platform

Microsoft-sjef Satya Nadella uttalte på Ignite 2019: «Vi vil at enhver organisasjon skal være et digitalt programvareselskap.» Her sikter han ikke til at hver virksomhet skal ansette programmerere, men til Microsoft Power Platform, som er mer enn summen av delene. Ved å koble dem sammen med ingen eller lite kode kan alle bygge komplette forretningsløsninger. Modulene omfatter Power BI, som lar deg ta informerte og trygge forretningsbeslutninger ved å gi alle tilgang til datadrevet innsikt.

 

Power Apps lar deg omgjøre ideer til organisasjonsløsninger med tilpassede apper. Med Power Automate øker du produktiviteten ved å automatisere interne prosesser. Power Virtual Agents gir deg kunstig intelligens i form av chat-roboter for å kommunisere med kunder og ansatte. Her har det utkrystallisert seg fem sertifiseringer allerede, fra enkel App Maker Associate (PL-100) til spesialist som Solution Architect Expert (PL-600). Det konkluderer gjennomgangen av tekniske sertifiseringer. Mye mangler: Dynamics 365 er ikke med, heller ikke Azure Data Scientist eller Windows 365.

 

Fundamentals

sertifisering3

Fundamentals-kurs med påfølgende tester henvender seg til alle som på en eller annen måte er involvert i IT og ikke er særlig teknisk av seg. Dette er den mest geniale metoden for å bli kjent med Microsofts sky-teknologier og -miljøer. På Microsoft Learn finner du tre kurs alle bør ta:

 • Microsoft 365 Fundamentals (MS-900), som drøfter fordelene ved å benytte skyteknologier og gir en rundtur i Microsoft 365. Bla deg lenger ned på siden for å komme til en gratis læringsbane.
 • Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900) leverer den beste og mest konsise innføring i skyplattformen jeg noensinne har vært borti. Her har du tekst og plansjer, videoer og virtuelle sandkasser, samt avsluttende spørreleker.
 • Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals (SC-900) gir en solid oversikt over sikkerhet, samsvar og identitet på tvers av skybaserte og relaterte Microsoft-tjenester. Det er særlig viktig at beslutningstakere setter seg inn i sikkerhets- og beskyttelsesmekanismene, så de kan treffe velbegrunnede valg.

Mer spesialisert blir disse innføringskursene, men burde ikke overstrabasere hjernekapasiteten:

 • Microsoft Azure Data Fundamentals (DP-900) krever enkelte forkunnskaper, så som å være kjent med begreper som relasjons- og ikke-relasjonelle data, og forskjellige typer data-nyttelaster, for eksempel transaksjonelle eller analytiske.
 • Microsoft Power Platform Fundamentals (PL-900) lar deg forstå mulighetene med Power Platform: automatisere forretningsprosesser med Power Automate, utføre data-analyse med Power BI, handle effektivt ved å bygge enkle Power Apps og lage chat-roboter ved å bruke Power Virtual-agenter.
 • Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900) gir deg grunnleggende kunnskaper om maskinlæring (ML) og kunstig intelligens (KI), samt viser hva du kan gjøre med dem i Azure.

Hvordan forberede seg til sertifiseringer?

Et godt utgangspunkt er Microsoft Learn. I utgangspunktet er nettsidene tekst-baserte. Men de inneholder også videoer og interaktive guider som krever at du klikker rundt i brukergrensesnittet for produkter og tjenester, så du blir kjent med dem. I Azure-kursene er det blitt stadig flere sandkasser som gir deg anledning til å benytte Azure uten at du belastes for omkostningene. Learn er for øvrig gratis. Microsoft er uhyre opptatt av at folk lærer seg å bruke selskapets teknologier. Sidene i Learn har ofte henvisninger til Microsoft Docs, så du kan utdype kunnskapene. Holder du for eksempel på å sette deg inn i Microsoft Endpoint Manager, vil du typisk starte med Learn, som gir deg det mest vesentlige. Men i Microsoft Docs vil du finne ytterligere en 6000 sider om Configuration Manager, Intune, Desktop Analytics, Windows Autopilot og Endpoint Analytics.

 

sertifisering4

En annen ekstremt god kilde er Pluralsight. Du finner omfattende video-kurs for de fleste Microsoft-sertifiseringer. Lengden kan variere fra mellom seks til 20 timer per læringsbane. Her holder verdens ledende eksperter kurs, de fleste av dem med gode pedagogiske evner. Selv har jeg pleid å få mye mer ut av dette enn av tre- og femdagers seanser med Microsoft Official Curriculum (MOC) på kurssentre. En avgjort fordel er at du kan laste ned videoene til nettbrett og mobil, spille dem av flere ganger og høre dem som lydbok.

 

 

sertifisering5

 

Du bør ikke se bort fra bøker. Selv foretrekker jeg elektroniske, men de finnes også i papirutgaver (for folk som ikke har fulgt utviklingen fra kileskrift via papyrus, klosteravskrifter og Gutenbergs svarte-kunst til e-bøker). Jevnt over er Microsofts Exam Ref-serie av høy kvalitet. Kontroller likevel hva andre sier på for eksempel Amazon.

 

Prøvetester og hjernedumper

Du klarer deg ikke uten en eller annen form for prøvetester ved de første forsøkene på å sertifisere deg. Formen krever tilvenning. Selv om du behersker stoffet godt, kan detaljenivået det spørres om, fortone seg som utkrøpent sleskt og forslagent. Virksomheten din kan ha et abonnement på Pluralsight som inkluderer tester fra CyberVista (tidl. Kaplan, før det Transcender). Microsofts offisielle partner er MeasureUp. Prøvetestene fra disse to aktørene er svært gode, ligger tett opptil det du møter når du tar en sertifiseringstest. De kommer med tettpakkede forklaringer på hvorfor svar er riktig og gale. Kommer du opp i 100 % på disse testene, kan du være rimelig sikker på å stå. Selv har jeg fått sansen for Whizlabs. Her finner du et hav av prøvetester og kurs. Et årsabonnement ligger på mellom USD 49 og 99, avhengig av hvilket tilbud du kommer utfor.

 

Hjernedumper eller Brain Dumps er dessverre ganske utbredt. Til forskjell fra prøvetester inneholder de spørsmål og svar fra ekte sertifiseringstester. De bryter med Microsofts non-disclosure agreement (NDA) eller taushetserklæring og er dermed ulovlig. Men du klarer ikke å unngå å finne enkelte av dem straks du søker på en sertifisering. Ikke stol for mye på dem. Som en kollega en gang uttrykte det: Jo flere feil du finner, desto bedre behersker du stoffet. Dessuten legger Microsoft stadig til nye spørsmål og vrir på gamle. Om du studerer hardt, setter opp et testmiljø og benytter godkjente prøvetester, klarer du deg fint uten hjernedumper.

 

Bakgrunn og standardverker

sertifisering6

Om du trenger en bredere bakgrunn, så er dette standardverkene for Microsoft 365. Om det hadde vært pocketbøker, hadde de vært lest i filer fra min side. Heldigvis er det bits og bytes. De første to bør du kjøpe fra Gumroad.com, så du får månedlige oppdateringer og en kraftig redusert pris ved neste utgave (som er årlig). MDM Fundamentals får du bare som Kindle eller heftet utgave. Den er til gjengjeld tidløs – i den grad noe sånt eksisterer i IT-verden.

 

Avsluttende ord

Det finnes nok av uhyre dyktige nerder som lider av notorisk eksamensskrekk eller ikke orker strevet og systematikken som følger med en sertifisering. For dem kunne man ha ønsket seg en æres-grad, sånn som man har æresdoktorer. Det fins dessverre ikke. For oss andre er sertifisering en knallgod måte å tilegne seg kunnskap og ferdigheter på. Selv kunne jeg en gang smykke meg med tittelen Microsoft Certified Systems Engineer: NT 3.51 + Internet. Gjennom de snart 25 årene jeg har vært i bransjen, har jeg jobbet sammen med mange folk. Rent generelt mener jeg at de som har sertifisert seg, jevnt over er dyktigere og mer kunnskapsrike. Derfor: Sertifiser dere!

 

Kontakt oss

 

 

Besøk vår hjemmeside

Abonner på bloggen

Serverfri
New call-to-action
Sikkerhet

Legg igjen en kommentar