<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1908464336105901&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

SPØRSMÅL DU BØR STILLE IT-LEVERANDØREN

 

HVA MÅ DU TENKE PÅ VED VALG AV IT-LEVERANDØR?

Det er lurt å gjøre en grundig kartlegging og evaluering av kandidaten(e) ved valg av IT-leverandør. Du må aldri føle at du stiller for mange spørsmål - hvis leverandøren du snakker med profesjonell og seriøs vil de gladelig besvare disse.
 
For å hjelpe deg på veien har vi laget et skjema som du aktivt kan bruke i prosessen.
 

I DETTE DOKUMENTET FÅR DU:

  • 37 spørsmål som du kan stille it-leverandøren: både generelt om leverandøren og mer spesifikt knyttet til deres utførelse av prosjekter
  • Diskusjonspunkter til videre samtaler med leverandøren dersom man ønsker å inngå et samarbeid