<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1908464336105901&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Blogg med aktuelle nyheter, tips og triks

Blogginnlegg

Kategorier
Marianne Aarhus
By
november 07, 2017

Oppnå bedre arbeidsvaner med MyAnalytics

Har du noen gang lurt på hvor mye tid du bruker i møter, eller hvor mange timer i løpet av en uke som går med til å skrive og lese e-post? MyAnalytics er en tilleggskomponent i Office 365 som gir deg innsyn i hvordan du fordeler og bruker din arbeidstid. Ved å gi deg tilgang til detaljert informasjon og statistikk basert på din e-post og kalender, kan du raskt se hvor du bruker mest tid og hvor du trenger å gjøre eventuelle endringer.

I dette innlegget gir vi deg en kort innføring i MyAnalytics, samt seks tips til hvordan du kan få mer ut av din arbeidshverdag.

 

Innlogging

MyAnalytics er tilgengelig via Office 365 Enterprise E5, og som tilleggskomponent i Enterprise E1 og E3. Du logger deg inn via portal.office.com: 

mya0

 

 

"Din tid" 


MyAnalytics bruker data hentet fra e-post og kalender for å gi deg innsikt i hvordan du bruker din tid. Her får du oversikt over antall timer i løpet av en arbeidsuke du har brukt i møter og på e-post, samt antall fokustimer og overtidstimer. 

 

mya1

 

 

Tips 1. Bruk mindre tid på ineffektive møter

"Timer brukt i møter" gir deg nytting informasjon om dine møtevaner. Du kan blant annet se hvor mye tid du bruker i møter etter arbeidstid, hvor mange møter som varer lengre enn to timer, samt møter du multitasker i: dette er møter hvor du skriver e-post i møtene. I tillegg får du en oversikt over antall møter du kalte inn til/ble kalt inn till, samt hvordan ditt antall timer brukt i møter er i forhold til gjennomsnittet i firmaet.

mya2-1

 

 

Tips 2. Gjør plass til flere fokustimer

Fokustimer er av MyAnalytics definert som to timer uten møter. Dashboardet gir deg en oversikt over hvor mange fokustimer du har hatt inneværende arbeidsuke i forhold til kolleger, samt hvor mange fokustimer du har hatt per dag. Et tips kan være å strukturere kalenderen sin slik at man samler flest mulig møter og dermed øker antall fokustimer.

mya4

 

 

Tips 3. Vær bevisst på din work-life balance

Under "Overtidstimer" får du en oversikt over når og hvor lenge du har jobbet overtid inneværende arbeidsuke. Dette er som tidligere nevnt basert på din e-post og kalender, og kan gi en indikasjon på arbeidsmengde, samt hvor flink du er til å strukturere din arbeidshverdag.

mya5

 

 

Tips 4. Bli bedre til å håndtere e-post

MyAnalytics gir deg både oversikt over "Timer brukt på e-post" samt "E-postaktivitet". Førstnevnte gir deg informasjon om hvor mange timer du har brukt på å skrive og lese e-post, samt hvordan du ligger an i forhold til gjennomsnittet i firmaet. "E-postaktivitet" gir deg oversikt over antall e-poster du har lest og sendt i og utenfor arbeidstiden, fordelt på dagene i inneværende arbeidsuke.  

MyAnalytics har i tillegg en Outlook add-in, som gir detaljert innsikt i din og ditt selskap sitt forhold til e-post. Her har du mulighet til å se hvilke personer som leser, svarer på og videresender dine e-poster. 

 

mya8

 

 

Tips 5. Sett deg mål! 

Under hver av kategoriene i "Min tid" har du mulighet til å sette deg individuelle, ukentlige mål. Hver uke har du tilgang til statistikk på hvordan du ligger an i forhold til sist arbeidsuke, samt i forhold til gjennomsnittet i firmaet. Dette er et verktøy ledelsen, eller ansatte på egenhånd, kan velge å ta i bruk for å sette standarder samt øke bevissheten rundt tidsbruk. 

 

mya6

 

 

Tips 6. Bruk tid med rett person

MyAnalytics gir deg i tillegg innsikt i ditt samarbeid med andre kolleger. Du får opp en rangert liste over hvem du bruker mest tid med, samt tilleggsinformasjon knyttet til hver enkelt person. Under "Viktigste samarbeidspartnere" kan du se hvilke personer i og utenfor bedriften du har brukt mest tid på. Du kan blant annet se samlet tid brukt på personen, hvor mange timer dere har vært i de samme møtene, samt svartid og svarprosent på mailer. Her kan det være lurt å stille seg spørsmål som: 

  • Bruker jeg nok tid med personene på teamet mitt? 
  • Skal det vurderes alternative rutiner når en person har spesielt lang svartid?
  • Er det noen jeg bruker mye tid med i løpet av en uke, hvor vi begge gjennom å planlegge bedre kunne spart tid?

 

mya3-1

 

 

Konklusjon

MyAnalytics er et supert verktøy for å øke bevisstheten rundt bruk av egen tid. Ved å sette ukesmål og aktivt ta i bruk statistikken MyAnalytics gir, kan tjenesten bidra til å gi deg bedre arbeidsvaner og en mer effektiv arbeidshverdag.

 

Gratis E-bok: Dette får du med Office 365

Besøk vår hjemmeside

Abonner på bloggen

Serverfri
New call-to-action
Sikkerhet

Legg igjen en kommentar